Aurora Borealis at Tombstone Park, YT

Aurora Borealis at Tombstone Park, YT

160824G8356

Northern Lights (Aurora Borealis) over Tombstone Territorial Park, Yukon

array(11) { ["1#090"]=> array(4) { [0]=> string(3) "%G" [1]=> string(3) "%G" [2]=> string(3) "%G" [3]=> string(3) "%G" } ["2#000"]=> array(1) { [0]=> string(2) "" } ["2#120"]=> array(1) { [0]=> string(72) "Northern Lights (Aurora Borealis) over Tombstone Territorial Park, Yukon" } ["2#105"]=> array(1) { [0]=> string(37) "Aurora Borealis at Tombstone Park, YT" } ["2#080"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#085"]=> array(1) { [0]=> string(12) "Photographer" } ["2#110"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#055"]=> array(1) { [0]=> string(8) "20160824" } ["2#060"]=> array(1) { [0]=> string(11) "024532+0000" } ["2#025"]=> array(19) { [0]=> string(15) "Northern Lights" [1]=> string(15) "Aurora Borealis" [2]=> string(26) "Tombstone Territorial Park" [3]=> string(5) "Yukon" [4]=> string(9) "Territory" [5]=> string(5) "parks" [6]=> string(10) "landscapes" [7]=> string(9) "skyscapes" [8]=> string(6) "nature" [9]=> string(7) "natural" [10]=> string(6) "lights" [11]=> string(6) "lit-up" [12]=> string(8) "outdoors" [13]=> string(11) "silhouettes" [14]=> string(5) "trees" [15]=> string(5) "stars" [16]=> string(5) "night" [17]=> string(3) "sky" [18]=> string(4) "dark" } ["2#116"]=> array(1) { [0]=> string(12) "© Ron Erwin" } }