Juvenile Bald Eagle

Juvenile Bald Eagle

220915K8068

Juvenile Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus), Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario

array(11) { ["1#090"]=> array(1) { [0]=> string(3) "%G" } ["2#000"]=> array(1) { [0]=> string(2) "" } ["2#120"]=> array(1) { [0]=> string(99) "Juvenile Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus), Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario" } ["2#105"]=> array(1) { [0]=> string(19) "Juvenile Bald Eagle" } ["2#080"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#085"]=> array(1) { [0]=> string(12) "Photographer" } ["2#110"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#055"]=> array(1) { [0]=> string(8) "20220915" } ["2#060"]=> array(1) { [0]=> string(6) "084646" } ["2#025"]=> array(15) { [0]=> string(8) "Juvenile" [1]=> string(10) "Bald Eagle" [2]=> string(24) "Haliaeetus leucocephalus" [3]=> string(42) "Prince Edward Point National Wildlife Area" [4]=> string(7) "Ontario" [5]=> string(8) "immature" [6]=> string(5) "young" [7]=> string(5) "birds" [8]=> string(7) "raptors" [9]=> string(6) "flying" [10]=> string(6) "flight" [11]=> string(4) "aves" [12]=> string(6) "avians" [13]=> string(8) "avifauna" [14]=> string(8) "blue sky" } ["2#116"]=> array(1) { [0]=> string(12) "© Ron Erwin" } }