Nodding Bur-marigolds

Nodding Bur-marigolds

220917J1347

Nodding Bur-marigolds (Bidens cernua) Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario

array(10) { ["2#000"]=> array(1) { [0]=> string(2) "" } ["2#120"]=> array(1) { [0]=> string(89) "Nodding Bur-marigolds (Bidens cernua) Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario" } ["2#105"]=> array(1) { [0]=> string(21) "Nodding Bur-marigolds" } ["2#080"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#085"]=> array(1) { [0]=> string(12) "Photographer" } ["2#110"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#055"]=> array(1) { [0]=> string(8) "20220917" } ["2#060"]=> array(1) { [0]=> string(6) "151506" } ["2#025"]=> array(10) { [0]=> string(19) "Nodding Beggarticks" [1]=> string(21) "Nodding Bur-marigolds" [2]=> string(13) "Bidens cernua" [3]=> string(4) "Area" [4]=> string(7) "Ontario" [5]=> string(11) "wildflowers" [6]=> string(5) "flora" [7]=> string(6) "native" [8]=> string(6) "yellow" [9]=> string(6) "asters" } ["2#116"]=> array(1) { [0]=> string(12) "© Ron Erwin" } }