House Wren

House Wren

230613K2397

House Wren (Troglodytes aedon), Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario

array(11) { ["1#090"]=> array(3) { [0]=> string(3) "%G" [1]=> string(3) "%G" [2]=> string(3) "%G" } ["2#000"]=> array(1) { [0]=> string(2) "" } ["2#120"]=> array(1) { [0]=> string(83) "House Wren (Troglodytes aedon), Prince Edward Point National Wildlife Area, Ontario" } ["2#105"]=> array(1) { [0]=> string(10) "House Wren" } ["2#080"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#085"]=> array(1) { [0]=> string(12) "Photographer" } ["2#110"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#055"]=> array(1) { [0]=> string(8) "20230613" } ["2#060"]=> array(1) { [0]=> string(6) "091512" } ["2#025"]=> array(10) { [0]=> string(10) "House Wren" [1]=> string(17) "Troglodytes aedon" [2]=> string(28) "Prince Edward Point National" [3]=> string(13) "Wildlife Area" [4]=> string(7) "Ontario" [5]=> string(15) "birds songbirds" [6]=> string(4) "aves" [7]=> string(6) "avians" [8]=> string(8) "avifauna" [9]=> string(5) "wrens" } ["2#116"]=> array(1) { [0]=> string(12) "© Ron Erwin" } }